ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

СÃ×8SEÂÛ̳ ½ñÈÕ: 17|Ö÷Ìâ: 220

   Òƶ¯ÊåÊåСÃ×8SEÍæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩСÃ×8SEÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬Ð¡Ã×8SEÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6528 M44 2010-12-13 7833012278260 Abou65 ×òÌì 14:23
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2888545 xinhangxing123 2018-11-19 17:18
·ÖÇøÖö¥ ¹ØÓÚ¿¨Ë¢Ë¢»úÖÕÖ¹£¨bad£©£¬ÍƼö½âÊͺͳ£¼û½â¾ö°ì·¨ attach_img  ...23456..3835 binbinshe 2015-2-15 460105176103 niexg 2 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] Ã×8 SE ¾ÈשÏßË¢Éý¼¶miui10 ½µ¼¶Í¨Óý̳Ì+×ÊÔ´ attach_img  ...2345 ×·¡îÃÎÏë 2018-7-4 514494 haiye 2018-11-24 10:50
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
СÃ×8SEÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 新用户注册送59元彩金,开户送300体验金可提现,注册送288试玩金可提现 博聚网
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8E|¾­µäħȤ|°²×¿8.1|̧ÊÖÁÁÆÁ|²à±ßÀ¸|S8ÅÜÂíµÆ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|¹éÊôµØ|и߼¶ÉèÖà New zyyccb ×òÌì 19:41 1098 qwesunny@@@ 1 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×8SE MIUI10 8.12.6 ²¨À¼¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Òþ²Ø¿¨2|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|ʱ¼ä¾ÓÖÐ attach_img New 1844855803 4 ÌìÇ° 1163 ĵµ¤ 5 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] ¡¾°²×¿9¡¿Ð¡Ã×8SE MIUI10 8.12.7¹úÄÚ¿ª·¢ Ö÷ÌâÆƽâ|Magisk|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|ÌØЧ¶¨Òå|»úÐÍ... attach_img  ...2 New bbk520 3 ÌìÇ° 12204 bbk520 6 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 ×îÐÂ8.9.1 Ö÷ÌâÆƽâ òñÉßÒôЧ ºÚÓò ¸ß¼¶ÉèÖà DPI ¾«ÐĶ¨ÖÆ µä²ØÊ¡µç attach_img  ...23456..21 ½ã½ãaa 2018-9-1 2499335 ¶þÊ®ËÄÇÅÃ÷ÔÂÒ¹ 7 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE °²×¿P MIUI10 8.11.12¿ª·¢ Ö÷ÌâÆƽâ ÈËÁ³Ê¶±ð ¶àÏîÓÅ»¯ ìŲʼ«¼ò µä²Ø¸ßÆ·ÖÊ attach_img  ...23456..10 ½ã½ãaa 2018-11-12 1131426 398737011 7 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8E|ħȤ-8.1|S8ÅÜÂíµÆ|̧ÊÖÁÁÆÁ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|ΨÃÀ²à±ßÀ¸|CPU»ðÁ¦È«¿ª|¹éÊôµØ|¸ß... attach_img  ...2345 zyyccb 2018-11-18 521037 gyq1069 ×òÌì 22:54
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10.12.04 ºÚÓò.òñÉß.×ÔÓð汾---¹úÄÚÖÆ×÷-°²×¿P-Ö÷ÌâÆƽâ attach_img New 163520520 6 ÌìÇ° 8285 ÈËÊÇ¡¦ÐÄ·Ç ×òÌì 22:53
[ÆäËû] СÃ×8SE TWRP3.2.1 µÚÈý·½ ÖÐӢ˫ÓïRecovery È¥dataÇ¿ÖƼÓÃÜ  ...2 Lee` 2018-6-27 174863 983055616 ×òÌì 15:32
[Ë¢»ú°ü] [²¨À¼°æ]СÃ×8SE/MIUI10/8.12.9/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼöË¢»ú attach_img New °ËÒ»°Ë ×òÌì 07:15 8144 wxd634888 ×òÌì 14:51
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 8.11.23 °²×¿9.0 ÈËÁ³ magsik Ö÷ÌâÆƽ⠷ÖÆÁ ³©ÍæÓÎÏ· ÐÔÄÜÇ¿º· ÃÀ»¯ attach_img  ...23456..9 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-11-23 1051364 ºç»ÄDC Ç°Ìì 21:06
[ÌÖÂÛ] MI8liteÊÇСÃ×8Çà´º°æ»¹ÊÇСÃ×8se New Õ²ÇåÇï 4 ÌìÇ° 174 ±»ÆÈ×¢²á 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¡¾°²×¿9¡¿Ð¡Ã×8SE MIUI10 8.11.30¹úÄÚ¿ª·¢ Ö÷ÌâÆƽâ|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|²¼¾ÖÇл»|ÌØЧѡÔñ|... attach_img  ...234 bbk520 2018-11-30 42528 bbk520 3 ÌìÇ°
[ÇóÖú] Ë¢»úÎÊÌâ New 1014900243 4 ÌìÇ° 054 1014900243 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] [СÃ×] MI.8SE miui 10 ¿ª·¢°æ.Ö÷ÌâÆƽâ.xposed¿ò¼Ü.¹Ù·½É̵ê.root attach_img  ...2 ¾²Ïã 2018-9-24 181822 N8000X 5 ÌìÇ°
[ÆäËû] СÃ×8SEרÓõÚÈý·½REC-TWRP-3.2.3-9.0 New 163520520 6 ÌìÇ° 0110 163520520 6 ÌìÇ°
[ÎÊÌâ·´À¡] bbk520Ë¢»ú°üÎÊÌâ attach_img xinhan521 2018-10-17 6469 JakePesord 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 ×îÐÂ8.8.20 Ö÷ÌâÆƽâ òñÉßÒôЧ ¸ß¼¶ÉèÖà DPI ¾«Æ·¶¨ÖÆ ÍêÃÀ Ê¡µç°æ attach_img  ...23456..20 ½ã½ãaa 2018-8-20 2339430 r17000765 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] [²¨À¼°æ]СÃ×8SE/MIUI10/8.10.17/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼö...  ...2 °ËÒ»°Ë 2018-10-17 13529 r17000765 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×8SE MIUI10 8.11.16 ¹úÄÚÎȶ¨°æ DÉèÖÃ|Magisk|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|»úÐÍÐÞ¸Ä attach_img 1844855803 2018-11-16 7325 amiongchan 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10.12.2 ºÚÓò.òñÉß.¶Å±È.×ÔÓð汾---ÖжíÖÆ×÷-ʱ¼äÃëÏÔ-Ö÷ÌâÆƽâ attach_img 163520520 2018-12-2 9298 °®³ÔéÙ×ӵĠDá° 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] [¹úÄÚ°æ]СÃ×8SE/MIUI10/8.10.15/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼö... attach_img  ...234 °ËÒ»°Ë 2018-10-15 471593 amiongchan 7 ÌìÇ°
[ÇóÖú] ¾Èש֮ºóÎÞ·¨Ë¢ÈëµÚÈý·½rec¡­ Òѻظ´ attach_img jjr1996rx 2018-11-25 3162 163520520 2018-12-2 23:35
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 8.10.27 ¿ì¹ýÉÁµç ºÚÓò òñÉß ROOT ·ÉËÙ˳»¬ ÈËÁ³Ê¶±ð ·ÖÆÁ ´¿¾»ÖÁÃÀ attach_img  ...2345 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-10-28 57562 ºÃºÃ»î×Å 2018-12-2 20:44
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 8.10.29¿ª·¢°æ Ö÷ÌâÆƽâ òñÉߺÚÓò Magisk ¸ß¼¶ÉèÖà ¼«ËÙÁ÷³© ÍƼö°æ attach_img  ...23 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-10-29 29573 tc0ddd 2018-12-1 21:55
[Ë¢»ú°ü] [СÃ×]8SE.Ö÷ÌâÆƽâ.AI¼Ó³Ö.ÈËÁ³Ê¶±ð.½ÏΪ´¿¾».ÒÑRoot attach_img  ...2 ¾²Ïã 2018-10-24 17600 ¹µºÓÎ 2018-11-30 12:56
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Pie¡¿Ð¡Ã×8SE MIUI10 8.11.23¹úÄÚ¿ª·¢ ÆƽâÖ÷Ìâ|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|ÌØЧѡÔñ|SElinuxÉèÖÃ|... attach_img  ...234 bbk520 2018-11-23 42609 1489460363 2018-11-29 17:33
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 Îȶ¨°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|ʱ¼ä¾ÓÖÐ|²¹¶¡°æºÚÓò|CPU¿ØÖÆ|ÆÁĻԲ½Ç|²¼¾ÖÇл» attach_img 1844855803 2018-9-18 6449 moneyischen 2018-11-29 09:02
[Ë¢»ú°ü] [²¨À¼°æ]СÃ×8SE/MIUI10/8.9.24/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼöË¢»ú attach_img  ...234 °ËÒ»°Ë 2018-9-24 473054 mgm998 2018-11-27 22:20
[ÌÖÂÛ] Ë¢ÁË°²×¿PÎÞ·¨½øRECµÄ½øÀ´±¨µÀ 636866 2018-11-26 2142 636866 2018-11-27 19:57
[ÌÖÂÛ] Ã×8seרÃÅÊ¡¿ì³ä ¾µÍ· ÆÁÄ»ÕâЩ¹Ø¼üµÄ À¶Ó¨½à 2018-11-21 1109 ÂÜÀòµÄ¹ÖÊñÊò 2018-11-25 22:14
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10¿ª·¢°æ8.10.31 ºÚÓò òñÉß Magisk Ö÷ÌâÆƽ⠶๦ÄÜ DPIµ÷½Ú ¼±ËÙÁ÷³© attach_img  ...23 call_meؼСؼҶ 2018-10-31 28534 zwj755 2018-11-25 14:04
[ÇóÖú] ½ø²»È¥recÄܽøϵͳ Òѻظ´ lzbxdzcg 2018-11-23 3140 ±»ÆÈ×¢²á 2018-11-23 18:00
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×8SE MIUI10 8.11.23 ²¨À¼¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Magisk|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|»úÐÍÐÞ¸Ä attach_img 1844855803 2018-11-23 9314 4585063 2018-11-23 16:50
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 8.11.20²¨À¼¿ª·¢ Ö÷ÌâÃâ·Ñ|µçÁ¿Î±×°|¸ß¼¶ÉèÖÃ|²¼¾ÖÇл»|Îȶ¨Á÷³©|... attach_img bbk520 2018-11-20 9284 1489460363 2018-11-23 15:14
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10¿ª·¢°æ11.21 ºÚÓò.òñÉß.¶Å±È.Ê¡µçÓÅ»¯---ÖжíÖÆ×÷-ʱ¼äÃëÏÔ-Ö÷ÌâÆƽâ attach_img  ...2 163520520 2018-11-22 18486 ÀËÊÀدËæÉú 2018-11-22 17:50
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×8SE MIUI10 8.11.7 ¹úÄÚ¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Magisk|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|»úÐÍÐÞ¸Ä attach_img  ...2 1844855803 2018-11-7 14376 ¹µºÓÎ 2018-11-22 09:18
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10×îÐÂ8.8.17 Ö÷ÌâÆƽâ òñÉßÒôЧ ¸ß¼¶ÉèÖà DPI µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µç ÍƼö°æ attach_img  ...2345 ½ã½ãaa 2018-8-17 514029 haitan439500 2018-11-18 15:15
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10¿ª·¢°æ8.11.16 ºÚÓò òñÉß ¶Å±È Ê¡µçÓÅ»¯---ÖжíÖÆ×÷-Ìí¼ÓMIUIʵÑéÊÒ attach_img 163520520 2018-11-17 5286 398737011 2018-11-17 18:21
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×8SE MIUI10 8.11.4 ²¨À¼Îȶ¨ DÉèÖÃ|Magisk|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|»úÐÍÐÞ¸Ä attach_img 1844855803 2018-11-4 7341 linghaoq 2018-11-16 19:32
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 V10.0.1.0¹úÄÚÎȶ¨°æ Ö÷ÌâÆƽâ|ºÚÓò|·Ö±æÂÊÐÞ¸Ä|½ûÓÃοØ|»úÐÍÐÞ¸Ä  ...2 bbk520 2018-11-14 15278 diawjy 2018-11-16 14:35
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 8.11.9¹úÄÚ¿ª·¢°æ Ö÷ÌâÆƽâ|ÐÂÔö¹¦ÄÜ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|²¹¶¡ºÚÓò|µç³ØÓÅ»¯|... attach_img  ...23 bbk520 2018-11-9 33445 1489460363 2018-11-16 14:03
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10¿ª·¢°æ8.11.6 ºÚÓò òñÉß ¶Å±È Magisk---»ùÓÚROSÖÆ×÷ attach_img 163520520 2018-11-6 9405 163520520 2018-11-15 21:26
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE¿ª·¢°æ MIUI10 ¼òÔ¼·ç¸ñ|¿ìÈçÉÁµç|Ö÷ÌâX|ROOT|¾«¼òÓÅ»¯ grimolook 8.11.9 attach_img  ...2 Grimolook 2018-11-9 14388 ½ªÌÇ 2018-11-15 13:56
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×8SE °²×¿P MIUI10 8.11.15 ²¨À¼¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Magisk|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|»úÐÍ attach_img 1844855803 2018-11-15 11551 as563628724 2018-11-15 09:02

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-12-10 18:47 , Processed in 0.869625 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网