ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
   Òƶ¯ÊåÊåOPPO R9s/R9s PlusÍæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩOPPO R9s/R9s PlusÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬OPPO R9s/R9s PlusÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
  OPPO R9s/R9s PlusÍæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º578141744            ¢ÚȺ£º464158794
  Òƶ¯ÊåÊå×ÛºÏÍæ»úȺ£º464158794 £¨2ǧÈËȺ£©
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6524 M44 2010-12-13 7827812210402 dz830 15 ·ÖÖÓÇ°
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2786081 Ò¹¼û 2018-10-31 00:13
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
OPPO R9s/R9s PlusÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 新用户注册送59元彩金,开户送300体验金可提现,注册送288试玩金可提现 博聚网
[ÌÖÂÛ] Æ»¹û6 600 OPPOR9S 500 ÓÐÏë·¨µÄ µÎµÎ New lq8683 °ëСʱǰ 011 lq8683 °ëСʱǰ
[Ë¢»ú°ü] OPPOR9s Plus ColorOS3.0×îÐÂÎȶ¨°æ SuperSUÊÚȨ ¼«ËÙ¾«¼ò ÃÀ»¯´¿¾» Xposed ˳»¬ÈçË¿ attach_img  ...234 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-10-4 36906 ee¶î¶î¶î 6 Ð¡Ê±Ç°
[½Ì³Ì] OPPO R9sÀûÓÃdirtycow©¶´Ç¿Ë¢µÚÈý·½twrp recoveryºÍ»ñÈ¡rootȨÏÞµÄ½Ì³Ì attach_img heatlevel agree  ...23456..186 ÆïÊ¿Íõ 2017-1-8 222250672 5056351 18 Ð¡Ê±Ç°
[¼¯ºÏÌû] oppo r9s&r9splus root xposed ¿¨Ë¢ ÏßË¢½Ì³ÌÒÔ¼°µÚÈý·½ROM by wuxianlin attach_img heatlevel  ...23456..103 ¹ÛÄî 2017-4-29 122634891 GdìáС־ ×òÌì 23:13
[½Ì³Ì] OPPO R9sPlus root °²×°xposed ÏßË¢¾Èש ½Ì³Ì by wuxianlin attach_img heatlevel  ...23456..138 ¹ÛÄî 2017-4-29 165534994 GdìáС־ ×òÌì 23:12
[ÌÖÂÛ] Ë­ÓÐOPPOR9spË¢miuiµÄ°ü¸øÎÒÒ»¸ö¿ÉÒÔÂðлл New blr2053 ×òÌì 19:20 148 zhangch1 ×òÌì 19:23
[ÇóÖú] ÎÒÏëÎÊÎÊÕýʽ°æϵͳ£¬¸üÐÂÎȶ¨°æµ½ÁË4·ÖÖ®1µÄλÖÃÌáʾʧ°Ü£¿ÔõôŪ New sutianyu ×òÌì 08:55 033 sutianyu ×òÌì 08:55
[½Ì³Ì] oppo r9splus ³É¹¦rootÁË  ...2 woainiwowe 2017-3-25 122627 ºÃ12345678 3 ÌìÇ°
[ÇóÖú] oppo r9 plus Á¬½ÓwifiÏÂÔØËٶȺÜÂý Ôõô½â¾ö°¡ Òѻظ´ attach_img New lip1025 6 ÌìÇ° 281 lip1025 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] OPPO R9s+sk ColorOS3.0×îÐÂÎȶ¨°æ SuperSUÊÚȨ ¼«ËÙ¾«¼ò ÃÀ»¯´¿¾» Xposed ˳»¬ÈçË¿ attach_img  ...2345 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-10-2 591576 ee¶î¶î¶î 2018-10-31 10:51
[¹Ù·½¹Ì¼þ] OPPO R9s/R9sk/R9s Plus¾ÈשÏßË¢°ü_Ãâ¼ÓÃܹ·**°æ_С°×Ö±½ÓË¢»ú¾Èש£¡ ÐÂÈËÌû attach_img  ...23 ÊÖ»úάÐÞ´óʦ 2017-5-5 274943 yzq7419 2018-10-30 13:16
[ÇóÖú] ÄÜË¢MIUIÂï xxFan 2018-10-27 0109 xxFan 2018-10-27 06:32
[Ë¢»ú°ü] OPPO R9sË¢»ú°ü ¹Ù·½ColorOS3.1 171109 XP V4A ¸ß¼¶ÉèÖà ROOT attach_img  ...23456..30 ×Ó²» 2017-11-20 3489740 a3783294 2018-10-17 09:46
[ÇóÖú] oppor9splus Ôõôroot°¡ 1449183822 2018-10-16 0147 1449183822 2018-10-16 06:26
[Ë¢»ú°ü] OPPO R9sË¢»ú°ü ¹Ù·½ColorOS3.2 180104 XP¿ò¼Ü ¸ß¼¶ÉèÖà ROOT¼Ó¶Å±ÈÒôЧ ¾«¼ò°æ_66127  ...234 °àÎ÷ 2018-2-22 365350 yunxian88 2018-10-15 16:25
[½Ì³Ì] oppo r9s ÍêÃÀroot °²×°xp r9sË¢»úroot Çײâ³É¹¦ root oppo r9s attachment  ...2345 wqq765138898w 2017-3-23 5312013 yunxian88 2018-10-15 15:41
[ÇóÖú] oppor9sÄÜË¢miuiϵͳÂð 15139182528 2018-10-9 0196 15139182528 2018-10-9 00:02
[¹Ù·½¹Ì¼þ] OPPO R9sÏßË¢°ü R9sPlusÏßË¢°ü£¡Ö§³Ö¾Èש£¡½âÕË»§Ëø£¡×ÊÁÏÒÑÆƽ⣡¿É¾ÈºÚש»òÕßÉý½µ¼¶ attachment  ...23 andriod×ÊÁÏ´óÈ« 2017-11-19 264218 ¦á¨ãÍüӛ¨q¥¡ 2018-10-4 19:35
[Ë¢»ú°ü] OPPO R9st+skt ColorOS3.0×îÐÂÎȶ¨°æ SuperSUÊÚȨ ¼«ËÙ¾«¼ò ÃÀ»¯´¿¾» Xposed ˳»¬ÈçË¿ attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-10-2 3237 ÐÝ±È 2018-10-2 18:10
[¹Ù·½¹Ì¼þ] ¡¾Êµ²âÓÐͼ¡¿ OPPO R9SPLUS / R9S PLUS ÏßË¢°ü¡¤OPPOR9SPLUS ¡ï½âÕË»§Ëø¡ï attach_img ÖÇÐÅͨѸ 2018-5-29 3483 527100749 2018-10-1 18:05
[¹Ù·½¹Ì¼þ] OPPO R9s/OPPOR9s¹Ù·½´¿¾»ÏßË¢°ü£¬²»ÏÞËÙÎÞÏÞÏÂÔز»ÔÚ°Ù¶ÈÔƽâÕË»§Õ˺ÅIDËø£¬¾ÈºÚ ÐÂÈËÌû attach_img agree  ...23 ÒÀ׿ 2017-9-11 244591 Nof1122 2018-9-26 20:49
[ÆÀ²â] ÐÂÊÖ»úµÄʹÓÃÐĵà mjl844121466 2018-9-23 0113 mjl844121466 2018-9-23 22:01
[ÇóÖú] ÎÒÊÖ»ú¹Ø»ú°´×¡ÒôÁ¿+È»ºó²éÈëÊý¾ÝÏߺóÏÔʾÓÐÐÂÉ豸²åÈ룬ȻºóÁ½ÃëºóÏÔʾÉ豸°²×°Ê§°ÜʲôµÄ£¬È»ºóÓÖÌø»Ø³äµç״̬ÁË£¬ÇëÎÊÕâ¸ÃÔõô½øÈëbootģʽ lbc8437 2018-9-23 0118 lbc8437 2018-9-23 16:04
[ÇóÖú] ³öÏÖÊÖ»ú±»rootСºìÌõ ruicongshan 2018-9-20 0179 ruicongshan 2018-9-20 16:28
[ÇóÖú] Õ˺ÅÃÜÂëÊǶàÉÙ syf8473 2018-9-16 0115 syf8473 2018-9-16 00:14
[ÇóÖú] ¿ÉÐÐÐÔ ÐÂÈËÌû amgudhjhd 2018-9-14 1151 amgudhjhd 2018-9-14 16:55
[ÇóÖú] r9sµÄÃÜÂëÍüÁË£¬Á¬½Ó²»ÉϵçÄÔ£¬Ã»µÇ¼ÔÆ·þÎñ£¬Ôõô°ÑÃÜÂëŪµô? Òѻظ´ Camelious 2018-8-28 2197 ×·¡îÃÎÏë 2018-9-11 12:39
[ÇóÖú] »ñµÃroot×î¸ßȨÏÞ Òѻظ´ gyl5341 2018-9-6 1217 ×·¡îÃÎÏë 2018-9-11 12:38
[½Ì³Ì] oopor9splusÍêÃÀroot  ...2 ÀÁ¶è´óÊå 2017-3-26 124040 wangjintao@live 2018-9-1 19:38
[Ë¢»ú°ü] [FIRE]OPPO R9s ¹Ù·½ColorOS3.2 171123 XP¿ò¼Ü ¸ß¼¶ÉèÖà ROOT attach_img  ...23456..56 ×Ó²» 2017-11-30 66413291 »¹ÊǺÚË÷½ð 2018-8-27 13:12
[ÇóÖú] ÏÂÃæµÄµÆÏë¹Øµô£¡ zxh3556 2018-8-22 0113 zxh3556 2018-8-22 04:02
[ÆÀ²â] ³õÀ´Õ§µ½ mqy679 2018-8-21 0116 mqy679 2018-8-21 22:56
[Ë¢»ú°ü] OPPO R9st ÏßË¢¾Èש°ü Ïêϸ½Ì³Ì º¬¹Ì¼þ+¹¤¾ß+Çý¶¯+½Ì³Ì attach_img  ...234 Сү·¶¶ù 2018-6-4 473718 gwp3537 2018-8-12 15:46
[ÇóÖú] ¿ÉÒÔ½µ¼¶5.1ô zjs26066 2018-8-6 1177 ×·¡îÃÎÏë 2018-8-6 09:01
[ÇóÖú] ROM°üÏÂÔØÁË°²×°Ê§°ÜÔõô»ØÊ Òѻظ´ HCC92014 2018-8-2 1153 seyue 2018-8-2 08:52
[ÇóÖú] ÔõôÔÚ¹¤³ÌÄ£³ÙÀï»Ø¸´³ö³§ÉèÖà q136630 2018-7-29 0142 q136630 2018-7-29 14:44
[Ë¢»ú°ü] OPPO R9SÏßË¢¾Èש°ü Ïêϸ½Ì³Ì º¬¹Ì¼þ+¹¤¾ß+Çý¶¯+½Ì³Ì attach_img  ...23456..10 Сү·¶¶ù 2018-6-4 1147285 yiguiling 2018-7-29 00:29
[ÇóÖú] oppo r9s plusÆÁÄ»»µÁË£¬×Ô¼º¶¯ÊÖ»»¸ö£¬½á¹ûµç³ØÒì³££¬µç³Ø½Ó´¥Òì³££¬ÇëÁªÏµ¿Í·þÖÐÐÄ Òѻظ´ attach_img ·¨Èöµ©·¨·¢ 2018-7-27 31802 ×·¡îÃÎÏë 2018-7-27 22:10
[Ë¢»ú°ü] OPPO R9sË¢»ú°ü ¹Ù·½ColorOS3.2 180104 XP¿ò¼Ü ¸ß¼¶ÉèÖà ROOT attach_img  ...23456..78 ×Ó²» 2018-1-6 93514194 »¹ÊǺÚË÷½ð 2018-7-26 22:01
[ÇóÖú] Ôõôɾ³ýtoot yff4303 2018-7-17 1132 ×·¡îÃÎÏë 2018-7-17 18:31
[ÇóÖú] oppor9splusÈçºÎ»ñÈ¡root ãå 2018-7-12 0341 ãå 2018-7-12 02:40
[ÇóÖú] °´¼ü±³¹âµÆÔõô¹Ø±Õ ÖÖìÇºÕ 2018-7-9 0210 ÖÖìÇºÕ 2018-7-9 22:32
[¹Ù·½¹Ì¼þ] OPPO R9SPlusT/R9S PlusT ÏßË¢°ü¡¤Ë¢»ú½âËø¡¤OPPOR9SPlusTÒ»´ÎOK£¡£¡ attach_img ÖÇÐÅͨѸ 2018-5-29 2484 472115670 2018-7-7 19:28
[ÇóÖú] ´óÀÐÃÇ£¬ÎÒÏëÎÊһϣ¬ÎÒµÄr11sÔõô´ÓÕýʽ°æ180501½µ¼¶µ½180316 ²ÙÖ¾ÉÐ 2018-7-1 0363 ²ÙÖ¾ÉÐ 2018-7-1 08:40
[ÇóÖú] oppor9sºÍr9skµÄË¢»ú°üͨÓÃÂð ûÂäµÄÍõ´¢ 2018-6-30 0285 ûÂäµÄÍõ´¢ 2018-6-30 16:32

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-11-18 20:11 , Processed in 1.015464 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网