ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ÁªÏëA708TÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 1318

  Òƶ¯ÊåÊåÁªÏëA708TÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩÁªÏëA708TË¢»úROM,ÁªÏëA708T¹Ù·½¹Ì¼þ,ÁªÏëA708TÒ»¼üroot½Ì³Ì,ÁªÏëA708TÈí¼þÏÂÔØ,ÁªÏëA708TÓÎÏ·ÏÂÔØ,ÁªÏëA708TÊÖ»úÇý¶¯,ÁªÏëA708TÊÖ»ú²ÎÊý,ÁªÏëA708TÊÖ»úÆÀ²â,ÁªÏëA708TÅÜ·ÖPK¶Ô±È,ÁªÏëA708T¹ÙÍøÔ¤Ô¼¹º»úÏûÏ¢,ΪÄúÔÚ¹ºÂòÁªÏëA708TʱÌṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
  ÁªÏëA708TÓ²¼þ²ÎÊý:¡¾MT6582Ëĺˡ¿¡¾1.3Ghz¡¿¡¾TD-SCDMA/GSMË«Íø¡¿¡¾5.5Ó¢´ç960x540·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G + 8G¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊåÁªÏëA708T¹Ù·½QQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  1ºÅȺ£º175541135    (ÍøÓÑȺÐèÑû°æÖ÷½øפ£¬·ñÔòÒ»ÂÉɾ³ý!)
ÁªÏëA708T°å¿éÊÇÒ»¸öпª°å¿é£¬ËýµÄÅ·¢Õ¹ÐèÒª´ó¼ÒµÄÐû´«£¡×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6523 M44 2010-12-13 7827412207071 ff777888 5 Ð¡Ê±Ç°
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2785936 Ò¹¼û 2018-10-31 00:13
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708t_S013_131121 Ô­³§ÏßË¢°ü ¾ÈשרÓà  ...23456..216 èßä 2014-2-9 258956013 ·è×Ó2015 2018-10-20 20:20
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾¹¤¾ßÏÀË¢Èë°æ¡¿ÁªÏëA708TÖÐÎÄCWM Recovery 6.0.5.1/¹Ù·½recovery×îаæÏÂÔصØÖ·  ...23456..12 ·ÉÀÇ 2016-3-13 13312888 hebeijianke 2018-9-25 16:58
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÁªÏëA708TÒ»¼üROOTÈí¼þ»ã×Ü·ÖÏí,mtk³É¹¦ÂÊ×î¸ßµÄROOT¹¤¾ßºÏ¼¯ attach_img  ...23456..149 bejay 2014-2-9 178648396 hebeijianke 2018-9-25 16:38
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¸øÁ¦½Ì³Ì-----IMEI/BT/WIFI MAC ÓÀ¾ÃдÈë/»Ö¸´·½·¨,¾Ü¾øÔÙ¶ªIEMI/MAC. attach_img  ...23456..73 zhouzhou! 2014-3-13 86528318 kbf2004 2018-9-10 03:07
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÁªÏëA708Tͬ²½±Ø±¸µÄUSBÇý¶¯ÏÂÔØ¡¢Ïßˢˢ»úÇý¶¯ÏÂÔØ attach_img  ...23456..64 èßä 2014-2-9 76031961 markvs 2018-9-8 11:03
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÁªÏëA708TÏßË¢ºó¿¨ÔÚµÚÒ»»­Ãæ³öÏÖTOOL DL IMAGES FAIL¾È»ØµÄ·½·¨ attach_img  ...23456..76 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-2-12 90730407 wangyoushu9 2018-8-17 21:34
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708tË¢»ú½Ì³Ì£¨ÏßË¢¹Ù·½ÏµÍ³°ü£©A708t_S011_131121  ...23456..259 Íþ¸Õ 2014-2-9 310273990 wer4560 2018-5-28 16:55
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ÁªÏëA708TÂÛ̳_ÁªÏëA708T_¹Ù·½ROMÒ»¼ürootË¢»ú½Ì³ÌÈí¼þÏÂÔØË¢»ú°ü - 新用户注册送59元彩金,开户送300体验金可提现,注册送288试玩金可提现 博聚网
[½Ì³Ì] ÁªÏëA708TÏêϸͼÎÄË¢»ú½Ì³Ì£¬½ÌÄã¼òµ¥µØµ¥Ë¢ÖÐÎÄrecovery½Ì³Ì heatlevel  ...23456..185 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-2-15 221244268 ·è×Ó2015 2018-10-20 20:21
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T IUNI ²»Íü³õÐÄ Á÷³©Ê¡µç²»ºÚÆÁ attach_img  ...23456..13 ‡ßÒä¡¢ƒÈ¶ÎÇé 2015-5-9 14910804 tomwuu 2018-10-8 13:34
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T¿¨Ë¢°ü£¬Ð¡Ã××ÀÃæÆƽâ°æ¡£Å£Ä̵ÚÒ»°ü attach_img heatlevel  ...23456..11 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-3-8 1249026 tomwuu 2018-10-8 13:28
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa708tÒÆÖ²°æÀÖÍܵÚ118ÆÚ¸üУ¬ËĺËÈ«¿ªÂÌÉ«ÊØ»¤°æ3.23 attach_img heatlevel  ...23456..13 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-3-23 1528007 tomwuu 2018-10-8 13:26
[Ë¢»ú°ü] °Ù¶ÈÔÆ46ÆÚÍêÃÀ¸üУ¬ÒôÁ¿¼üÕý³££¬Íâ·ÅÉùÒô³¬´ó attach_img heatlevel  ...23456..8 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-3-24 887360 tomwuu 2018-10-8 13:22
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708TÒÆÖ²ÈÙÒ«3C°Ù¶ÈÔÆROM47ÆÚ¸üРattach_img heatlevel  ...23456..15 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-4-24 1689781 tomwuu 2018-10-8 11:42
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa708tË¢»ú°ü ºÏ¼¯£¬È«ÊÇ¿¨Ë¢°ü£¬±¾ÌûËæʱ¸üРţÄÌ attach_img heatlevel  ...23456..27 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-3-24 32218826 tomwuu 2018-10-8 11:41
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T_¹Ù·½×îп¨Ë¢°ü_ÉßòþÒôЧ¡ª¡ª×îÃÀ»¤Ä¿¾µ¡ª¡ªÐÔÄÜģʽ attach_img heatlevel  ...23456..8 Æú°®¡â2014 2014-11-9 8817878 tomwuu 2018-10-8 11:16
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T Ë¢»ú°ü ¹«²â°æ63ÆÚ ÈÕÀú±¸·ÝÓë»Ö¸´ Éý¼¶¸ü·ÅÐÄ ÐÞ¸´°´¼üÕ𶯠27ºÅ¸üÐÂ..... attach_img  ...23456..7 ¡îËæ·ç¡î 2014-12-27 757207 tomwuu 2018-10-8 11:15
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.05.16¡¿ÁªÏëA708T¸ß·Âios7.1£¬ÍêÃÀÌåÑé attach_img heatlevel agree  ...23456..19 ÆÓؼСÝÕ 2014-5-16 22212356 hebeijianke 2018-9-29 18:00
[Èí¼þ] ÁªÏëA708TÈí¼þÏÂÔØ:ÖлªÍòÄêÀúECalendar v4.2.6.428È¥¹ã¸æ¡¢¾«¼òÎÞÓù¦ÄÜ¡¢Æƽâ°æ  ...234 bejay 2014-2-9 444920 zypra 2018-9-27 09:51
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa708tÒÆÖ²°æmiui182ÖÜ·¢²¼£¬³ÙÀ´µÄ¸üРattach_img heatlevel agree  ...23456..17 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-4-1 19210580 hebeijianke 2018-9-26 16:45
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa708t¿¨Ë¢°ü£¬miui v5ÃÀ»¯°æ Ë«ÍøÅÌÏÂÔØ 04.18 attach_img heatlevel  ...23456..16 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-4-18 19011201 hebeijianke 2018-9-26 16:44
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¿ªÑ§Ï×Àñ¡¿8.31|ÁªÏëA708T¾«·ÂÔ­Éú4.4.2|µ×²ãÓÅ»¯|¼Ü¹¹Îȶ¨´úÂë|4.4ͼ±ê|˳³©Îȶ¨ attach_img heatlevel  ...23456..16 ÑîÏÈÉúؼ 2014-8-31 18914213 hebeijianke 2018-9-26 15:31
[½Ì³Ì] ÊåÊ幤¾ßÏä¸üÐÂÁªÏëA708TÖÐÎÄCWM-recovery»Ö¸´ÏµÍ³Í¼ÎÄ½Ì³Ì heatlevel  ...23456..84 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-2-15 100626654 hebeijianke 2018-9-25 16:31
[½Ì³Ì] ÁªÏëA708TÖÐÎÄCWM-recovery»Ö¸´ÏµÍ³´¥Ãþ°æ£¬Ö§³Ö±¸·Ý»¹Ô­¡¢»ñÈ¡ROOT¹¦ÄÜ heatlevel  ...23456..315 Ììº× 2014-2-9 377980360 hebeijianke 2018-9-25 16:24
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåROM×é¡¿ÁªÏëA708T »ùÓÚ¹Ù·½S011µ×°ü¾«¼ò¶¨ÖÆ¿¨Ë¢ÏßË¢Ò»Ìå¾ÈשROOTË¢»ú°ü attach_img heatlevel agree  ...23456..48 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-2-14 57523466 wangyoushu9 2018-8-17 21:46
[ÆäËü] ¡¾Ë¢»ú°ü¡¿A708T-ÈýÐÇS5µÚËÄ°æ=Ë«¿¨Ë«´ý=ÐĶ¯Ä£Ê½=ðÐðÄÒôЧ=root¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel  ...23456..8 Æú°®¡â2014 2014-11-20 859423 wangyoushu9 2018-8-17 21:39
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T ¹Ù·½S103 Ô­³§¹Ì¼þ δROOT ±£ÐÞרÓà ¿¨Ë¢°ü14.3.22¸üРattach_img heatlevel  ...23456..74 èßä 2014-3-23 87728009 ¿ìÀÖÐÞÀí 2018-7-28 17:53
[Ë¢»ú°ü] 10ÔÂ9ÈÕ¸üÐÂ|ÁªÏëa708tÒÆÖ²ÈýÐÇS5µÚÈý°æ|Ë«¿¨Ë«´ý|ĬÈÏsd¿¨|¼±ËÙÁ÷³©Îȶ¨|È«¾ÖÓÅ»¯ attach_img heatlevel  ...23456..15 ÑîÏÈÉúؼ 2014-10-9 17712580 ll51302 2018-7-19 17:51
[Ë¢»ú°ü] ÈýÐÇS5È«ÐÂÌåÑé¾¢±¬ÔÙÀ´Ï® attach_img heatlevel  ...23456..18 ÑîÏÈÉúؼ 2014-7-9 20714294 ll51302 2018-7-19 16:31
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.05.12¡¿ÁªÏëA708TÒÆÖ²ÈýÐÇnote3£¬°²×¿4.3Õðº³À´Ï® attach_img heatlevel  ...23456..29 ÆÓؼСÝÕ 2014-5-12 34017419 zk1999 2018-7-9 03:34
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÃÀ»¯³ÖÐø¡¿ÁªÏë708t ÒÆÖ²·Â||÷È×åFlyme||ÃÀ»¯ | Á÷³© | Ê¡µç | Îȶ¨ ¿¨Ë¢°ü0303 attach_img heatlevel agree  ...23456..15 zhouzhou! 2014-3-3 17913856 wer4560 2018-5-28 17:05
[Ë¢»ú°ü] 10ÔÂ9ÈÕ¸üÐÂ|ÁªÏëA708T207ÆÚmiui¸üÐÂ|¸üÉî¶È¸ß·ÂV6|À´µçÉÁ¹â|òñÉßÒôЧ|»¤Ä¿¾µ|CRTËøÆÁ attach_img heatlevel  ...23456..36 ÑîÏÈÉúؼ 2014-10-9 42016127 wer4560 2018-5-28 17:00
[Ë¢»ú°ü] 8ÔÂ8ÈÕ¸üÐÂ|ÁªÏëA708TÒÆÖ²VIBEÓÅ»¯°æ|жűÈÒôЧ|ÔË´æÓÅ»¯|Ê¡µçÓÅ»¯|¼ÓÈë¹Ù·½Ïà»ú attach_img heatlevel  ...23456..19 ÑîÏÈÉúؼ 2014-8-8 22613763 wer4560 2018-5-28 16:59
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Òƶ¯ÊåÊårom×é¡¿ÁªÏëA708TÒÆÖ²MIUIv5©¦Îȶ¨Á÷³©©¦ÍêÃÀÎÞBUG©¦ÍêÃÀMIUIROOTÊÚȨ attach_img heatlevel agree  ...23456..49 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-2-25 57827472 wer4560 2018-5-28 14:29
[Ë¢»ú°ü] [Ë¢»ú°ü] ¡¾14.06.05¡¿ÁªÏëA708TÒÆÖ²¹úÍâXDA²»ÖªÃûϵͳ°²×¿4.3£¬ÍêÃÀÌåÑé attach_img heatlevel  ...23456..9 ÆÓؼСÝÕ 2014-6-5 10410955 18156926176 2018-4-22 23:28
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T¿¨Ë¢°ü MIUIÔÙÒ»´Î¸üУ¬×¢ÖØÐÞ¸´ ,´óÔ˴棬·Ç³£Á÷³©£¬Êʺϳ¤ÆÚʹÓÃ........ attach_img heatlevel  ...23456..36 ¡îËæ·ç¡î 2015-1-12 42521048 ÀîÆäÑô 2018-4-10 20:56
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Æú°®¡â2014¡¿A708T_ÍÁºÀIOS8_È«ÐÂIphone6 Style_³¬È«ÌåÑé_ÓÅ»¯¿¨Ë¢°ü1025 attach_img heatlevel  ...23456..27 Æú°®¡â2014 2014-10-25 31515633 zk1999 2018-3-13 01:44
[Ë¢»ú°ü] A708T MIUI ¼±ËÙÁ÷³©°ü attach_img  ...23456..25 zhuoyu123 2016-3-17 29511653 tomwuu 2018-2-9 11:43
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Æú°®¡¿A708T_ÀÖÍÜ¡ª¡ª144ÆÚ¸üСª¡ª0919 attach_img  ...234 Æú°®¡â2014 2014-9-22 376178 huaji123 2018-1-13 20:10
[Ë¢»ú°ü] Lenovo_A708T_Emotion2.0_Îȶ¨Á÷³©_0806 attach_img  ...234 Æú°®¡â2014 2014-8-6 375406 Áõ´ó˧µÄÐÖµÜ 2018-1-7 19:55
[Ë¢»ú°ü] 11ÔÂ3ÈÕ¸üÐÂ|ÁªÏëA708TÒÆÖ²º£ÐÅUI|ÌåÑéÐÂÏʸÐ|ϵͳÁ÷³©|root¿¨Ë¢°ü attach_img  ...23456..7 ÑîÏÈÉúؼ 2014-11-3 779863 Áõ´ó˧µÄÐÖµÜ 2018-1-7 17:18
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708TÒÆÖ²¹úÍâ°ü-ÔöÇ¿ÉèÖÃ-Ë«ÅÅÍøËÙ-×Ô¶¨ÒåÔËÓªÉÌ-ÐÞ¸´Ïà»ú-novaÆô¶¯Æ÷ 5.10... attach_img heatlevel agree  ...23456..8 ¡îËæ·ç¡î 2015-5-10 9411613 ÓдýÖ±½Ç 2018-1-2 20:11
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T ¸ß·ÂÈýÐÇS4¾«¼ò¼«ÖÂÁ÷³©°æ ¿¨Ë¢°ü ÖØÖðæ attach_img heatlevel  ...23456..11 ¡îËæ·ç¡î 2015-6-16 12310640 ÓдýÖ±½Ç 2018-1-2 20:11
[Ë¢»ú°ü] a708tÔ­ÉúÁ÷³©°ü attach_img  ...23456..10 zhuoyu123 2016-3-5 11610552 hebeijianke 2017-12-30 22:00
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa708tÒÆÖ²°æ°¢ÀïÔÆOS2.7.1°æ 3.23 attach_img  ...234 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-3-23 405716 ÁúÖ¾×Ó 2017-12-30 21:25
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T ¿¨Ë¢°ü °¢ÀïYunOS 2.7.3 ÔٴθüР´óÔË´æ Á÷³©ºÃÓà 6.14¸üÐÂ.... attach_img heatlevel  ...23456..13 ¡îËæ·ç¡î 2015-6-14 14412855 ÁúÖ¾×Ó 2017-12-30 21:23

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-11-17 20:58 , Processed in 0.806711 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网