ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

¿áÅÉ8122ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 4|Ö÷Ìâ: 732

Òƶ¯ÊåÊå¿áÅÉ8122ÂÛ̳ΪÄúÌṩ¿áÅÉ8122Ë¢»ú,¿áÅÉ8122ROM¹Ì¼þ,¿áÅÉ8122Çý¶¯,¿áÅÉ8122Èí¼þ,¿áÅÉ8122 root½Ì³Ì,¿áÅÉ8122²ÎÊý,¿áÅÉ8122ÆÀ²â,¿áÅÉ8122ÓÅȱµãÆÀ,¿áÅÉ8122¼Û¸ñÐÐÇéµÈÐÅÏ¢£¬½ß³ÏÈÃÄúÔÚ¹ºÂò¿áÅÉ8122ÊÖ»úÇ°Ìṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
===========================================================================
¿áÅÉ8122»ù±¾²ÎÊý£º¡¾Áª·¢¿ÆMT6572¡¿¡¾1.3GhzÖ÷Ƶ¡¿¡¾GSM,TD-SCDMA¡¿¡¾4.0Ó¢´ç800x480·Ö±æÂÊ¡¿¡¾512MB RAM + 4G ROM¡¿
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6528 M44 2010-12-13 7833012278259 Abou65 ×òÌì 14:23
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2888545 xinhangxing123 2018-11-19 17:18
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾Ë¢»ú±Ø±¸¡¿¿áÅÉ8122µçÄÔ¶ËË¢ÈëÖÐÎĻָ´ÏµÍ³Recovery£¬2014.4.30¸üР ...23456..472 ·æÀûµÄÑÛÉñ 2013-11-10 565393200 xxfxhy552211 3 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [¼¯ºÏÌù] ¡¾¾Èש±Ø±¸¡¿¿áÅÉ8122¹Ù·½Ô­³§ÏßË¢°ü£¬¼°Ïêϸ½Ì³Ì£¡12.17¸üн̡̳£ attach_img  ...23456..273 ·æÀûµÄÑÛÉñ 2013-11-5 326969125 xxfxhy552211 3 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [¼¯ºÏÌù] ¡«¡«¡«¡¶¡¾¡ºÖص㡻8122×îºóÒ»Õ¾£¬·¢²¼°¬ÌØÖÆ×÷µÄ8122È«²¿Ë¢»ú°ü£¡¡¿¡·¡«¡«¡«  ...23456..67 12345@@@ 2014-6-25 80226689 xxfxhy552211 3 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾Ë¢»ú±Ø±¸¡¿¿áÅÉ8122ÊÖ»ú¶ËË¢ÈëÖÐÎÄRecovery£¬³¬¼òµ¥ÊʺÏС°×£¡2014.4.30¸üУ¡  ...23456..330 ·æÀûµÄÑÛÉñ 2013-12-6 395772205 ·±»ª123 2018-2-2 08:13
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ϵͳ¸üкóÎÞÏÞrecoveryµÄ½â¾ö°ì·¨£¬²»ÓÃÏßË¢£¬½øÀ´¿´¿´°É£¡  ...23456..48 ·æÀûµÄÑÛÉñ 2014-4-30 57025167 chencc133 2018-1-19 16:54
±¾°æÖö¥ [ÌÖÂÛ] ¡¾±Ø¼Ó¡¿¿áÅÉ8122Òƶ¯ÊåÊå»ùÓÑ¿Û¿ÛȺ£¬»¶Ó­¼ÓÈ룡Óû¼Ó´ÓËÙ£¡  ...23456..10 12345@@@ 2014-8-3 11013192 13861728215 2017-2-9 08:33
±¾°æÖö¥ [Èí¼þ] ¿áÅÉ8122Ò»¼üROOT¹¤¾ß£¬¸öÈËÈÏΪÂùºÃÓõġ£ attach_img  ...23456..113 ·æÀûµÄÑÛÉñ 2013-11-19 134931434 123321123321 2017-1-16 12:19
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
¿áÅÉ8122ÂÛ̳_¹Ù·½ROMË¢»ú°üÒ»¼ürootÈí¼þÏÂÔØË¢»ú½Ì³Ì - 新用户注册送59元彩金,开户送300体验金可提现,注册送288试玩金可提现 博聚网
[Ë¢»ú°ü] ¡¾°¬ÌØÁ¦×÷-µÚ17°æ¡¿ÒÆÖ²Ô­Éú£¬ÎÞBUG£¡³¬Ç¿ÒôЧ£¡Ëٶȷɿ죡³¬Ô½Ò»Çаü£¡ÄãÖµµÃÓµÓУ¡ attach_img heatlevel  ...23456..94 12345@@@ 2014-3-29 111934308 xxfxhy552211 6 ÌìÇ°
[¼¯ºÏÌù] ¿áÅÉ8122Ë¢»ú°ü ÒÆÖ²MIUIv5©§ÍêÃÀÎÞbug©§ attach_img heatlevel  ...23456..16 DoveKi_ 2014-5-10 18514787 13829038209 2018-9-18 22:16
[Ë¢»ú°ü] ¡¶·¨¹úÄÏ·½¡·¿áÅÉ8122ÒÆÖ²¸ß·Â°²×¿4.4£¬¸øÄãÏëÒªµÄÔËÐÐËٶȣ¬ÍæÓÎÏ·±Ø±¸°ü attach_img heatlevel agree  ...23456..14 ·¨¹úÄÏ·½ 2014-11-4 16111844 Ó¢ÐÛÁªÃË1234 2018-8-27 17:44
[½Ì³Ì] ·ÖÏíCoolpad¿áÅÉ8122Ò»¼üROOTÈí¼þÏÂÔØ,¼òµ¥»ñµÃROOT£¬¸½ËÍÊÖ»ú¶ËROOTÈí¼þ heatlevel  ...23456..37 bejay 2013-11-5 43318651 gqinglong 2018-8-11 17:58
[Ë¢»ú°ü] ¡¾°¬ÌØv20¡¿¿áÅÉ8122Ô­ÉúAosp2.0 heatlevel agree  ...23456..34 12345@@@ 2014-6-7 40220800 hippo123 2018-7-28 21:27
[ÎÊÌâ·´À¡] ¸øË¢ÈëСÃ׿ª»úÎÞÏÞÕ𶯵ÄͯЬµÄ½â¾ö°ì·¨ heatlevel  ...23456..10 12345@@@ 2014-1-29 10811795 Ó¢ÐÛÁªÃË1234 2018-7-21 18:50
[Ë¢»ú°ü] ¡¾°¬ÌØ19°æ¡¿ÒÆÖ²MIUIV5£¬»ù±¾ÍêÃÀ£¬ÃÀ¹Û´ó·½£¬±È½ÏÁ÷³©£¬³¬Ô½ÆäËûMIUI£¡5.8¸üУ¡ attach_img heatlevel  ...23456..107 12345@@@ 2014-5-8 127233910 Ó¢ÐÛÁªÃË1234 2018-7-21 18:48
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ8122 ×îйٷ½010°æ±¾ ³¬¼¶¾«¼ò Ê¡µçÓÅ»¯ Êý×ÖµçÁ¿ root°æËÙ¶ÈÓÅ»¯¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel  ...23456..74 ö©ö© 2014-1-26 88527832 Ó¢ÐÛÁªÃË1234 2018-6-30 19:45
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ8122 °²×¿4.4×ÀÃæ·ç¸ñ Ê¡µçÓÅ»¯ ²ÊºçµãÁ¿ »¹Êǹٷ½Îȶ¨ Êʺϳ¤ÆÚʹÓÿ¨Ë¢°æ0304 attach_img heatlevel  ...23456..53 zhouzhou! 2014-3-4 63320867 Ó¢ÐÛÁªÃË1234 2018-6-30 19:41
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ8122 ¹Ù·½002°æ±¾ ¼«¶È¾«¼ò Ê¡µçÓÅ»¯ Êý×ÖµçÁ¿ root°æËÙ¶ÈÓÅ»¯×°»ú°æ attach_img heatlevel  ...23456..59 ö©ö© 2014-1-25 69620791 Ó¢ÐÛÁªÃË1234 2018-6-30 19:40
[½Ì³Ì] Coolpad¿áÅÉ8122½Ì³Ì£º»Ö¸´/ÐÞ¸ÄIMEI´®ºÅµÄ°ì·¨£¬½â¾öIMEIδ֪¡¢ÎÞЧÎÊÌâ heatlevel  ...23456..93 bejay 2013-11-5 111532735 2458585107 2018-5-14 08:28
[Ë¢»ú°ü] ¡¾@ÄãÎÒËûµÚÒ»°æ¡¿¿áÅÉ8122ÒÆֲɽ¡¾Õ¯¡¿ºìÃ×miui³¬¼¶Á÷³©°æ attach_img heatlevel agree  ...23456..67 @ÄãÎÒËû 2014-5-28 79424202 aaa12332 2018-3-16 17:25
[Ë¢»ú°ü] ¡¶·¨¹úÄÏ·½¡·¿áÅÉ8122£¬ÒÆÖ²°Ù¶ÈÔÆ59ÆÚ£¬ÈÕÀúȫиİ澫׼Éú»îÿһÌì attach_img heatlevel  ...23456..13 ·¨¹úÄÏ·½ 2014-11-2 15112762 huangsong98 2018-3-16 17:20
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ8122ÊÊÅä°Ù¶ÈÔÆOS¹«²â°æ62ÆÚ Ä£°åÏà»úÉÁÁÁµÇ³¡ attach_img heatlevel  ...23456..13 ÃÎ÷ÊÌìÃ÷ 2014-12-8 14814904 dsfdsfrter 2018-2-12 13:48
[Ë¢»ú°ü] ¡¾°¬ÌØ25¡¿ÒÆÖ²emui1.0¡ºb°æ¡»¡ºÃÀ»¯×´Ì¬À¸¡»¡º¾«¼òÁ÷³©¡» attach_img heatlevel  ...23456..19 12345@@@ 2014-6-26 22316957 cckcome 2018-1-28 20:38
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ROM¡¿¿áÅÉ8122 HTC One ROM¿¨Ë¢°ü,HTC·ç¸ñ,Á÷³©Îȶ¨ attach_img heatlevel  ...23456..19 @ÄãÎÒËû 2014-8-3 21814887 cckcome 2018-1-28 20:36
[Ë¢»ú°ü] ¡¾°¬ÌØ22°æ¡¿¿áÅÉ8122ÒÆÖ²»ªÎªEMUI2.0£¬ÃÀ¹ÛÁ÷³©£¬2014.6.26 attach_img heatlevel  ...23456..25 12345@@@ 2014-6-26 29517455 cckcome 2018-1-28 15:49
[½Ì³Ì] Coolpad¿áÅÉ8122½Ì³Ì£ºROM¡¢recovery¡¢ROOT¡¢WIPE¡¢Ë«ÇåµÈÊõÓïÃû´Ê½âÊÍ heatlevel  ...23456..56 bejay 2013-11-5 67120542 zcy9511234 2018-1-14 17:07
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÑÛÉñÊ®Æß°æ¡¿Ô­Éú°²×¿4.2£¬¸÷·½Ã泬Խ¹Ù·½°ü£¬ÐÞ¸´ËøÆÁÁÁ¶È£¬·Ç³£Á÷³©£¬·Ç³£Ê¡µç£¡ attach_img heatlevel agree  ...23456..103 ·æÀûµÄÑÛÉñ 2014-3-31 122932145 Ò¹Óê°Å½¶ 2017-10-20 09:47
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÑÛÉñµÚÎå°æ¡¿¿áÅÉ8122ÒÆÖ²°Ù¶ÈÔÆROM£¬ÍêÃÀÎÞBUG£¬ÒѸüС£ attach_img heatlevel  ...23456..130 ·æÀûµÄÑÛÉñ 2013-12-5 154841160 14300445 2017-9-30 17:05
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ8122 ¹Ù·½Ô­³§¹Ì¼þ002 ԭ֭ԭζ ·µ³§¿ÉÓà δroot Ô­³§¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel  ...23456..99 ö©ö© 2014-1-25 117933825 СÑà×Ó136 2017-9-6 22:50
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ8122 ÔÆos2.7.1 »ñÈ¡ÓÀ¾ÃrootȨÏÞ,¿ÉÁ¬µçÄÔ,Ìí¼Ó¶àÏîÓÅ»¯ attach_img heatlevel  ...23456..27 @ÄãÎÒËû 2014-8-13 32317939 142390 2017-9-4 11:33
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ8122 ×îйٷ½Ô­³§¹Ì¼þ010 ԭ֭ԭζ ·µ³§¿ÉÓà δroot Ô­³§¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel agree  ...23456..76 ö©ö© 2014-1-26 90825904 liliang1 2017-6-24 18:31
[Ë¢»ú°ü] ¡¶·¨¹úÄÏ·½¡·ÒÆÖ²±âƽ»¯ÒÚͨos£¬Îȶ¨Á÷³©£¬Êʺϳ¤ÆÚʹÓà attach_img heatlevel  ...23456..21 ·¨¹úÄÏ·½ 2014-7-6 24515794 СÃÀÅ® 2017-6-10 07:09
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÑÛÉñµÚËÄ°æ¡¿¿áÅÉ8122ÒÆÖ²vivo²½²½¸ßË¢»ú°üÎÞBUG£¬12/7ÈÕ¸üУ¬ÐÞ¸´Ïà»úÎÊÌ⣡ attach_img heatlevel agree  ...23456..118 ·æÀûµÄÑÛÉñ 2013-11-15 140840430 СÃÀÅ® 2017-6-10 07:06
[Ë¢»ú°ü] ¡¾miuiÖÕ¼«ÐÞ¸´°æ¡¿byÔ¹â attach_img heatlevel  ...23456..12 ѧ»áÍü¼Ç0 2014-11-9 13414385 ÕýÔÚ¼ÓÔØÖÐŶ 2017-6-9 21:23
[ÎÊÌâ·´À¡] Çórec°¡£¬¼± ÐÂÈËÌû 13861728215 2017-5-14 0304 13861728215 2017-5-14 14:12
[½Ì³Ì] Coolpad¿áÅÉ8122½Ì³Ì£ºMTK°²×¿ÐÂÊÖÈëÃűر¸»ù´¡ÖªÊ¶½Ì³Ì heatlevel  ...23456..49 bejay 2013-11-5 57817571 ºÚɫد 2017-4-5 18:58
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ªÔØ¡¿Ê׸öÈ«¾Ö͸Ã÷ Xposed¿ò¼ÜÄ£¿é attach_img heatlevel  ...23456..44 12345@@@ 2014-1-22 52031783 Chen906Bing 2017-3-28 23:29
[Ë¢»ú°ü] OPPO R821T Color OS1.0ÒÆÖ²°æ BUSYBOXÖ¸ÁîÖ§³Ö FOR Coolpad 8122 attach_img heatlevel  ...23456..22 bbkh1a 2014-7-26 25518021 jiuwap9000 2017-3-19 16:53
[Ë¢»ú°ü] ¡¾²¹¶¡¸çÁ¦×÷¡¿¿áÅÉ8122¸ß·Âios7·ç¸ñ¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel agree  ...23456..116 ÓꣽÖУ¦ÐÐ 2013-12-30 138636613 WsSHY 2017-3-7 21:00
[Ë¢»ú°ü] ¡¾@ÄãÎÒËû4°æ¡¿¿áÅÉ8122 ×îаæÔÆOS2.7.1ÍêÃÀÔËÐÐ,Á÷³©,ÃÀ¹Û attach_img heatlevel  ...23456..28 @ÄãÎÒËû 2014-7-10 32517798 WsSHY 2017-2-17 11:49
[½Ì³Ì] Coolpad¿áÅÉ8122½Ì³Ì£ºMTK¹¤³Ìģʽ¸ü¸ÄÍâ·ÅÁåÉù/µ÷½ÚÉùÒô´óСµÄ½Ì³Ì heatlevel  ...23456..72 bejay 2013-11-5 86327266 chinawmq 2017-2-12 09:56
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ8122¹È¸è·þÎñ×é¼þ°²×°Æ÷+ÍêÕû°æGMSÈ«·þÎñ¿¨Ë¢²¹¶¡£¨Ö§³Öadd-onÊôÐÔ£© heatlevel  ...23456..13 ÂÞ΢ 2013-11-5 15413087 13861728215 2017-2-9 08:22
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ8122ÍêÕû°æ¹È¸è·þÎñ¿ò¼Ü¿¨Ë¢°ü/GMS¹È¸èÈ«·þÎñ²¹¶¡£¬ÍæÓÎÏ·±Ø±¸£¡ heatlevel  ...23456..13 ÂÞ΢ 2013-11-5 15513287 13861728215 2017-2-9 08:18
[Èí¼þ] ÉñÆ÷Xposed v2.3.1+ÖØÁ¦¹¤¾ßÏä/¸ß¼¶ÉèÖÃGravityBox v2.6.5ºº»¯ÐÞÕý°æ£¬Éµ¹ÏʽÃÀ»¯ROM heatlevel  ...23456..45 ³Â³¿ 2013-11-5 53222049 wwj2017 2017-2-7 17:12
[½Ì³Ì] Coolpad¿áÅÉ8122½Ì³Ì£º½ÌÄã½â¾öÊÖ»ú³äµçµÄʱºò£¬»á³öÏÖ´¥ÆÁ²»Áé heatlevel  ...23456..36 bejay 2013-11-5 42923248 wqq1027 2017-2-5 14:20
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÑÛÉñµÚÊ®Ëİ桿ԭʼµ×°üÒÆÖ²colorOS£¬ÍêÃÀÎÞBUG£¬ÉãÏñ¼ÒôÕý³££¬¼ÓÈërootȨÏÞ£¡ attach_img heatlevel  ...23456..50 ·æÀûµÄÑÛÉñ 2014-3-10 59623643 ”ly 2017-1-29 21:38

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-12-10 18:43 , Processed in 1.784285 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网